کلثوم غفاری توران مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان به اتفاق مهندس اکرامیان نماینده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و هیات همراه از نو غان داری و صنایع تبدیلی وابسته به آن در روستاهای تخت وبلم جرک وکارگاه نخ ریسی و بافندگی خانم سرایلو درشهرستان مینودشت بازدید کرد.

در این بازدید که در راستای توانمندسازی بانوان درحوزه های کسب و کارآفرینی انجام شد کارشناس اشتغال دفتر بانوان استانداری و مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت نیزمدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری را همراهی کردند.