آغاز طرح حمایت از ایده های کارآفرینی (حاکار)

  • جمعه - 1 تیر 1397
  • به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان ؛ عضو شورای مشورتی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت : در این طرح، طراحان و ایده پردازانی که صاحب اختراعات هستند با هدف ایجاد اشتغال پایدار و تولید ملی با مراجعه به سامانه اینترنتی Hakar.ir در دو ...